Organizace školního roku 

2022/2023

Termíny

Otevírací doba

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023 Label Label
1. 9. 2022 denní studium, budova školy Zahájení školního roku
1. - 2. 9. 2022 1. ročníky, ŠKODA Muzeum Welcome Week
1. - 6. 9. 2022 Maturitní zkouška 2022, podzimní termín Didaktické testy, společná část
5. - 14.9. 2022 dle harmonogramu Nedamov Adaptační pobyt, 1. ročníky
7. 9. 2022 1. opravný termín, za šk. rok 2021/2022 Opravné závěrečné zkoušky, písemná část
8. - 9. 2022 1. opravný termín, za šk. rok 2021/2022 Opravné závěrečné zkoušky, praktická část
12. 9. 2022 Maturitní zkouška 2022, podzimní termín Písemná práce, profilová část
15. 9. 2022 Maturitní zkouška 2022, podzimní termín Ústní zkoušky, společná profilová část
20. 9 . 2022 1. opravný termín, za šk. rok 2021/2022 Opravné závěrečné zkoušky, ústní část
pol. září 2022 studium při zaměstnání, vyučení Zahájení pravidelné výuky, zaměstnanci ŠA
24. - 25. 10. 2022 Obsah Ředitelské volno
26. - 27. 2022 Obsah Podzimní prázdniny
18. 11. 2022 Obsah Ředitelské volno
21. 11. 2022 od 15 h, ostatní ročníky Třídní schůzky
23. 11. 2022 od 15 h, závěrečné ročníky Třídní schůzky
3. 12. 2022 8 - 12 h Den otevřených dveří SOUs
12. - 13. 12. 2022 Praktická část / pro přihlášené Opravné závěrečné zkoušky
15. 12. 2022 Ústní část / pro přihlášené Opravné záverečné zkoušky
23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 Obsah Vánoční prázdniny
3. 1. 2023 Obsah Zahájení výuky
2. 1. - 13. 1. 2023 Obsah Lyžařský výcvikový kurz, 1. ročník, 1. a 2. běh
14. 1. 2023 8 - 12 h Den otevřených dveří SOUs
3. 2. 2023 Obsah Pololetní prázdniny
15. 2. 2023 12 - 16 h Den otevřených dveří SOUs
27. 2. - 5. 3. 2023 Obsah Jarní prázdniny
březen 2023 bude upřesněno Lyžařský výcvikový kurz, 3. běh
1. 3. 2023 Obsah Odevzdání přihlášek ke studiu ve SŠ
31. 3. 2023 a 1. 4. 2023 Škoda Muzeum, od 18 h Maturitní ples
4. 4. + 5. 4. 2023 Maturitní zkouška 2023 Písemná práce CJL + ANJ
12. 4. - 21. 4. 2023 Maturitní zkouška 2023 Praktická část / dle harmonogramu tříd
6. 4. 2023 Obsah Velikonoční prázdniny
12. 4. 2023 od 15 h, ostatní ročníky Třídní schůzky
17. 4. 2023 od 15 h, závěrečné ročníky Třídní schůzky
2. - 4. 5. 2023  Maturitní zkouška 2023 Didaktické testy MAT, ANJ, CJL
16. 5. - 26. 5. 2023 Maturitní zkouška 2023 Ústní zkoušky / dle harmonogramu tříd
1. 6. 2023 Závěrečná zkouška 2023 Písemná část
2. - 9. 6. 2023 Závěrečná zkouška 2023 Praktická část / dle harmonogramu tříd
2. 6. 2023 Škoda Muzeum, od 13 h Slavnostní vyřazení maturantů
12. - 14. 6. 2023 Závěrečná zkouška 2023 Ústní zkoušky / dle harmonogramu tříd
23. 6. 2023 Škoda Muzeum, od 13 h Slavnostní vyřazení absolventů s výučním listem
30. 6. 2023 Obsah Ukončení výuky ve 2. pololetí, vysvědčení
1. 7. - 3. 9. 2023 Obsah Hlavní prázdniny

Poznámka pod tabulkou